Hier leest u het artikel uit De Stentor over het verkennende overleg van de Algemene kerkenraad en het gemeentebestuur over het – eventueel , in de toekomst – medegebruik van de Plantagekerk als theater en buurtcentrum. Dit idee is onlangs ook besproken op de gemeenteavonden.
Wit u nu al reageren, dan graag naar scriba.al@pgharderwijk.nl.

Is er eindelijk een antwoord gevonden op een vraag die al meer dan twintig jaar boven de markt hangt? Harderwijk is nog altijd naarstig op zoek naar een definitieve locatie voor een stadstheater. Het ene na het andere plan strandde, maar nu dient een nieuwe plek zich aan: de Plantagekerk.

‘Dit past perfect bij onze stad’
Wordt deze kerk straks hét stadstheater van Harderwijk?

Door Paul Hartman 18-12-23 

Het gaat beslist niet om een vrijblijvend proefballonnetje, verzekert Eelke van der Wal. ,,We hebben het voorgelegd aan onze leden”, zegt de voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH). ,,Die schaarden zich massaal achter het plan. Hiermee stellen we namelijk niet alleen de toekomst van ons monumentale kerkgebouw veilig, het past ook bij ons huidige rol in de samenleving.”
In eerste instantie gaat het om een verkenning. De komende maanden wordt, samen met de gemeente, bekeken of een theater in de Plantagekerk haalbaar en wenselijk is. Als dit onderzoek is afgerond, worden spijkers met koppen geslagen.
Het idee is niet helemaal nieuw. Zo’n tien jaar geleden waren er ook plannen de Plantagekerk om te vormen tot theater. Het voortbestaan van het gebouw was onzeker. De PGH had geldnood en haar kerken liepen leeg, er werd besloten meerdere gebouwen te verkopen. Ook de Plantagekerk stond in de etalage.

Bowlingbaan of autobedrijf
Er kwam een stichting die de kerk aan de Stationslaan wilde omvormen tot theater. De vrees bestond dat de kerk tegen de vlakte zou gaan en er een ‘bowlingbaan of autobedrijf’ zou komen. Doodzonde, vonden de initiatiefnemers. Het plan van de kerk een theater te maken, beschouwden zij dan ook als een ‘reddingsoperatie’.
Zo ver kwam het dus niet. De PGH verkocht drie van haar vijf gebouwen (Nieuwe Kerk, Veldkampkerk, Stadsdennenkerk), maar bleef eigenaar van de Plantagekerk. Daarmee waren de theaterplannen van de baan. Tot nu.
Om misverstanden te voorkomen: de Plantagekerk behoudt haar kerkfunctie. Maar dat is geen sta-in-de-weg, is Van der Wals overtuiging. ,,Sterker, dat past juist perfect bij Harderwijk. Ga maar na: veel van onze monumentale panden wordt gebruikt voor culturele activiteiten. Stadsmuseum, snijkamer, oude stadhuis. De Plantagekerk past prima in dat rijtje.”

Tijdelijke noodgreep
Sinds het podium aan de Stationslaan in 2020 sloot, wijken voorstellingen uit naar de evenementenhal van het Bouw & Infra Park, aan de rand van de stad. Dat is een tijdelijke noodgreep, de bedoeling is dat Harderwijk op den duur weer een volwaardig theater krijgt.
De huidige bestuurdersploeg lijkt de hoop nog steeds te vestigen op een Waterfronttheater. Dat zou een plek moeten krijgen op het Dolfinariumeiland. In het coalitieakkoord staat zwart-op-wit dat in 2025 duidelijk moet worden of de bouw van een theater op die plek haalbaar is.

De gemeente staat daarnaast ook positief tegenover het onderzoek naar het kerktheater. ,,De Plantagekerk heeft een schitterende uitstraling, de juiste sfeer en een goede ligging tegen de binnenstad aan”, stelt wethouder Martijn Pijnenburg. ,,We gaan nu samen verkennen wat mogelijk is op deze locatie.”
De wethouder benadrukt dat er nog veel vragen beantwoord moeten worden voordat er sprake kan zijn van een kerktheater. ,,Het is een mooie plek en mogelijk kan er een theaterfunctie landen in de toekomst, maar dit is van heel veel afhankelijk en het is ook niet onze enige optie.’’