Louise ten Wolde

Hits: 1246

Louise
U/jij ontvangt deze mail, omdat u op één of andere manier, betrokken bent bij het vrijwilligerswerk van 
voor YWAM in Zuid-Afrika. U  leeft/bidt mee, leest de nieuwsbrief en een aantal van u heeft een donatie gedaan of doet dit maandelijks. Heel erg bedankt daarvoor.
 In dit bericht willen we twee dingen onder uw aandacht brengen: Ten eerste; We willen u, geheel vrijblijvend, laten weten dat sinds november de financiële steun voor Louise afneemt. Op dit moment ontvangt zij, per maand, ongeveer 125, - euro minder dan bij de start van haar roeping. Dit is iets minder dan het bedrag, dat zij aan de huur kwijt is. Deze terugloop is voor een deel te verklaren door donateurs, die bij aanvang hebben aangegeven voor een jaar te willen steunen. Het kan ook zijn dat voor een aantal donateurs de automatische overschrijving, na een jaar, automatisch is stop gezet. Daarom willen we dit bij u onder de aandacht brengen, om u de gelegenheid te geven de automatische overschrijving te checken. En om eventueel Louise (weer) te gaan sponsoren. Louise is blij met alle steun, klein of groot, maandelijks of éénmalig, ze is u/je er dankbaar voor. Ten tweede; Louise heeft in haar laatste nieuwsbrief laten weten dat zij graag, na de eerdere aangegeven 2 jaar, langer in Muizenberg, Zuid-Afrika te willen blijven. Ze schrijft hierover: "... ik heb eigenlijk juist het idee dat ik net begonnen ben. Ik zit er net 'lekker in'. Ik ben dus ook van plan om mijn visum te vernieuwen zodat ik nog langer in Zuid-Afrika kan blijven. ... wil ik graag weer een DTS staffen,en deze zal in juli beginnen. Maar dit staat nog niet vast, wat ik wel weet ik dat ik het idee heb dat ik nog niet klaar ben met mijn werk in YWAM. Ik geniet er zo van, en ik zie dat ik ook erg groei en dat ik nog veel meer kan groeien binnen YWAM. Ik ervaar ook echt een roeping voor DTS. Het staffen van DTS is erg intensief en vraagt veel van mij. Het is echt wel een 50-urige werkweek, maar als je op de diploma-uitreiking dan terugblikt naar hoe het allemaal begon dan is dat het allemaal zo waard!" Verder schrijft zij waar ze zo dankbaar om is in haar werk: " Op zulke avonden ( de diploma-uitreiking) kan je eigenlijk alleen God bedanken voor alles wat Hij gedaan heeft in de levens van de studenten. Op zulke avonden word ik altijd weer herinnert aan waarom ik dit werk doe. Je bent even deel van de levens van een aantal studenten en hierdoor zie je hen dus echt veranderen en uitgedaagd worden om uit hun 'comfortzone' te stappen. Als ze dit dan eenmaal doen zie je ze groeien. Ik doe zo'n dankbaar werk. Ik werk dan misschien niet direct op de plekken waarvan je zou denken dat daar veel hulp nodig is, maar het werk dat ik doe 'leidt mensen op' om dit te doen".  Mocht u de laatste nieuwsbrief, verstuurd op 4 maart, niet hebben ontvangen, horen wij dat graag. We willen, vanwege Louise's roeping om langer voor YWAM te blijven werken,  het thuisfront wat meer uitbreiden. We zijn op zoek naar mensen, die zorg willen dragen voor communicatie, via allerlei kanalen, helpen met het vinden van sponsors, bidden, Vindt u/jij het leuk om hierover eens mee te denken? We denken eerst aan een eenmalige, vrijblijvende, ontmoeting om wat te brainstormen en eventueel wat taken te verdelen. We horen graag als u/jij mee wilt denken. Alle vragen en opmerkingen over deze mail zijn welkom, door deze mail te beantwoorden of via 06-27575177. Alle maandelijkse- en éénmalige donaties zijn welkom op het volgende rekeningnummer: NL42 RABO 0317714554 t.n.v. Protestante Gemeente Harderwijk, inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Zuid-Afrika Louise ten Wolde. Vriendelijke groet, Mirjam ten Wolde