Paaskaars

 Joke en Albert

Tot onze verbazing kregen op eerste Paasdag, de Paaskaars van 2020 aangeboden door Ewout en Michelle Schouten, namens de liturgie commissie van de Regenboog. Dit als dank voor het werk wij voor de Regenboog doen. Onze eerste reactie was, maar er zijn zoveel mensen die zich hiervoor inzetten, we werden er verlegen van. De kaars heeft een mooie plek in onze huiskamer gekregen.

Hartelijke dank hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Albert en Joke Bode

Collecte 11 april

een tasje zomerpret

11 april – Actie Vakantietas. Wegens succes vorig jaar gaat onze diaconie ook dit jaar weer zo’n honderd vakantietasjes vullen voor kinderen uit kringen van de Voedselbank, Zorgdat e.d. Dat brengt een beetje vrolijkheid in hun vaak so(m)bere bestaan. Met allerlei tegoedbonnen en kleine aardigheidjes kunnen deze kinderen straks hun zomervakantie zonnig beginnen. Ziet u het al voor zich? Geef dan gul aan de diaconale collecte van deze week. Stort uw bijdrage via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'vakantietas'.

Afgezwaaide beheerder ontvangt geschenk

In de beide morgendiensten van de Hervormde gemeente de Regenboog en ook in de Protestante Gemeente de Regenboog ontving Kees en Henriette Heij een geschenk voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor de PSKD in de Regenboog als beheerdersechtpaar.

KH 3 

 

Tevens ontvingen zij een reischeque van alle gemeente leden.

Pasen in Harderwijk

download.jpg

Na het succes van het Kerst Event afgelopen december, organiseren de kerken van Harderwijk en Hierden in samenwerking met Stichting Echo: PaseninHarderwijk.nl #ikbenervoorje 
Een inspirerende uitzending voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Natuurlijk met muziek, maar ook het verhaal van een timmerman die een levensgroot kruis maakt, een boodschap van Martin Brand over het echte paasverhaal uit de Bijbel en nog meer.

Liturgisch bloemschikken

De 40 dagentijd is een tijd waar we toeleven naar Pasen. In deze tijd mogen we in de kerk genieten van een liturgische schikking. Het thema voor de liturgische schikking is dit jaar "Ik ben er voor jou". De schikking is geïnspireerd op de campagne van Kerk in Actie, waarin de zeven werken van barmhartigheid centraal staan. Speciaal voor deze coronatijd biedt de Protestantse Kerk tips om thuis aan de slag te gaan. De thuisschikking is op een eenvoudige manier te maken. Een aantal gemeenteleden hebben zich hiervoor opgegeven en hebben dinsdagavond via Zoom zich liturgisch verbonden met elkaar en met de wereld om hen heen.

Pasen
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken, de dorstigen laven, de hongerige voeden, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de doden begraven en zorg dragen voor de aarde. Halleluja. Der Heer is waarlijk opgestaan.

Pasen in de Regenboog Paasschikking in de Regenboog.

Hieronder de schikkingen die thuis gemaakt zijn:
pasen 1.pngPasen 3.pngPasen 2.pngPasen 4

Stille Zaterdag

Stille Zterdag.png

Goede Vrijdag

Als iemand de Waarheid spreekt, komt datr hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar we lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Warheid af. Vandaag straan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in dood?

Goede Vrijdag de Regenboog.jpg Schikking de Regenboog

 

collage goede vrijdag 1png.pngcollage goede vrijdag 2.png

Taart voor Pasen

Citroentaart 

De vastenperiode is voorbij. Je zou misschien kunnen denken; ‘ik vast genoeg; geen of weinig contacten, geen uitjes, geen bezoek aan een museum of naar een voorstelling’. Dit jaar geen gezamenlijke sobere maaltijden in de kerk. We sluiten deze periode af met het maken van een taart voor de Pasen Groot genoeg om te delen met anderen......

Taart voor Pasen - 4 april - Citroen meringue - klik hier voor recept

FonteinAcademy: Heel het leven

FonteinAcademie

In vijf compacte workshops gaan we dit thema met elkaar uitwerken. We ontdekken hoe dit ons eigen leven raakt en welke rol de Heilige Geest daarin kan spelen. Het materiaal van New Wine helpt ons daarbij. Voor een aantal Fonteiners is dit al heel inspirerend geweest. Ontdek het ook! Iedere workshop start met een lied en een ‘ijsbreker’.

Kerktelevisie

kerktelevisie

Thuis de diensten volgen?

Kunt u niet (meer) zelf naar de kerk gaan, dan is het mogelijk de dienst thuis te volgen via de televisie!  In bijna alle kerken, ook van de Protestantse Gemeente, hangen camera's. Deze geven alle diensten live door naar alle woningen met een CAI-aansluiting (CAI-Harderwijk, niet verwarren met Caiway).

Om een dienst thuis te kunnen bekijken heeft u sinds 1 juli 2020 geen aparte voorzieningen nodig als abonnee op CAI-Harderwijk.
Na 1 juli 2020 is ook geen bijdrage verschuldigd voor kerkTV.
De kerkdiensten worden uitgezonden op de digitale TV-kanalen 707 t/m 707 en 710.  Onze kerken, Plantagekerk en De Regenboog zenden uit op TV-kanaal 707, resp. 703.

Scipio-app is handig

Scipio

Veel gemeenteleden maken al gebruik van de Scipio-app. Met deze ‘knop’ op uw smartphone of tablet kunt u heel simpel collectegeld overmaken. Maar heeft u ook de andere handige mogelijkheden op deze app al ontdekt? U kunt zien hoeveel elke collecte heeft opgebracht, maar ook vindt u er elke week met één muisklik de zondagsbrieven van Plantagekerk en Regenboog, de agenda van komende activiteiten, kerkdienstgemist, nieuwsberichten en de toegang tot de facebook-pagina’s van de PGH en van wijkgemeente De Regenboog en de Instagram-pagina van onze jeugd.

Snuffelmarkt

marktkraam

Weer goed jaar voor  De Snuffelmarkt van de PGH mag ondanks vier maanden sluiting wegens de corona terugkijken op een mooi jaar. Veel klanten, minima en statushouders maar ook studenten en koopjesjagers, vonden aan de Fokko Kortlanglaan 181 spullen van hun gading. En dat tegen bescheiden prijzen. Niettemin konden Hans de Fluiter en Ap Koebrugge eind 2020 een bedrag van maar liefst € 15.500 netto aan de kerkmeesters overmaken! 

Digitaal koffiedrinken

550x558.jpg

Mis je ook zo de gesprekken bij de koffie na de diensten, nu willen we dat digitaal organiseren.

Hoe werkt het?

Je geef je op met behulp van het aanvraagformulier. We nodigen je dan per email uit voor het online koffiedrinken. In de email staat een link naar het Zoom programma.

Na de online dienst zorgt je zelf voor de koffie, thee, chocolademelk of wat je verder graag drinkt. Wij zetten voor jou de ‘koffiekamer’ open (het computer programma Zoom). Bij de late dienst starten we de inloop om 11:45 uur en bij de vroege dienst om 10:00 uur, zodat je even de tijd hebt een en ander klaar te zetten en je aan te melden met de link die wij jou toesturen.
Op zondag 28 maart starten we om 10:00 uur en gaan langer door om de mensen die de livestream van de Plantagekerk volgen ook de gelevenheid te geven mee te doen. ( Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93035080099?pwd=aE5RckVWVHo5cDMrME51cjNTNnUyUT09)

Tuin van Lof

tuin van lof 

Bijgaand filmpje is gemaakt door Ineke Verhagen.

Het lijkt me mooi om in deze coronatijd met anderen even te kijken naar de Tuin van Lof in wintertooi en zodoende rust en hoop te vinden in de woorden van het lied.

Inzamelactie voedselbank

Voedselbank Harderwijk

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. Lang houdbare producten.

Week 14 (5 april t/m 11 april): pot pindakaas, rijstwafels en pot of zak pastasaus

Week 15 (12 april t/m 18 april):pak houdbare melk, blik vis, bouillonblokjes (zonder zout)

 

 

 

PGH in Beweging

pghinbeweging 400x225

Ook aan de Protestantse Gemeente Harderwijk gaat de coronatijd met al zijn beperkingen niet voorbij. Gelukkig mogen we constateren dat met de beperkingen er toch nog activiteiten doorgaan. Toch zien ook wij uit naar de tijd dat de beperkingen geleidelijk zullen worden opgeheven. De reeds toegekende projecten, kunnen dan weer doorgang vinden.

Nieuwe paaskaars voor kerk en thuis 2021

 

Het kiezen van de nieuwe paaskaars in de Plantagekerk liep iets anders dan anders: via de digitale weg stemde de liturgiecommissie. We kwamen uiteindelijk uit bij de kaars ‘beschermde aarde’, om de opdracht die daar volgens de commissie in schuilt: het is belangrijk om zo goed mogelijk voor Gods schepping te zorgen. De liturgiecommissie van de Regenboog heeft ook digitaal een Paaskaars uitgezocht:Vissen en Druiven, Kruis, Alpha-Omega en jaarband.