Vieringen

Hits: 26670

De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) is een veelkleurige geloofsgemeenschap met bijna 4.000 leden, vier predikanten en vier kerkelijk werkers voor het ouderenpastoraat, het jeugdwerk en het Fonteinwerk. We hebben twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk Centrum De Regenboog. De PGH is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

EREDIENST

Elke zondag biedt de PGH minimaal twee, vaak drie en incidenteel vier kerkdiensten. De erediensten sluiten aan bij wat elders gebruikelijk in de PKN. We hebben bijzondere aandacht voor een mooie liturgie, begrijpelijke taal, aandacht voor de jeugd en goede muziek. Naast reguliere erediensten houden wij bijna elke week ook een dienst aan met een afwijkend karakter. We duiden deze aan meestal aan als Fonteindienst of Fakkelviering.

FONTEINDIENSTEN
Binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk is het Fonteinwerk een vernieuwende en uitdagende vorm van kerk zijn. Met eigentijdse taal en muziek (vaak een band) is de commissie Fonteindiensten steeds op zoek naar werkvormen om aansluiting te vinden bij mensen van deze tijd. Het Fonteinwerk wil aanspreken bij Iedereen, gelovig of niet (meer), kerkelijk of juist niet, jong of wat ouder. De Fonteindiensten zijn elke eerste, tweede en derde zondag van de maand om 11.30 uur in de Plantagekerk. Zie ook http://www.fonteinwerk.nl/

FAKKELVIERINGEN

Wijkgemeente Plantagekerk organiseert circa 8 maal per jaar op de vierde zondag van de maand om 11.30 uur een Fakkelviering. Fakkelvieringen zijn ‘andere’ diensten, in 2009 ontstaan vanuit een verlangen naar eigentijdse, laagdrempelige vieringen. Om de meer traditioneel ingestelde kerkganger niet tekort te doen is de Fakkelviering een tweede dienst, na(ast) de normale ochtendviering. De vieringen sluiten deels aan bij de ook elders bekende Taizé-viering en Thomas Celebration.

De Thomas Celebration wordt gekenmerkt door verstilling, verbeelding en beweging. Na een gezamenlijke aanvang gaan de gemeenteleden uiteen om in een van de kerkruimten tijdens een korte activiteit (workshop) van de eigen voorkeur het thema verder in te vullen. De afsluiting is weer gezamenlijk.

DE TAIZE-Viering is gevuld met veel ruimte voor Taizé-liederen, lezingen, meditatie en gebed. De aanvang is vanwege de sfeer ’s avonds om 19.00 uur.

DE TIENERVIERING en de periodieke Diensten voor Jong & Ouder zijn ochtenddiensten die in de voorafgaande weken met de tieners is voorbereid en door hen wordt uitgevoerd. Ze zijn bedoeld om ook jongeren en jonge ouders aan te spreken.

CANTATEDIENSTEN
De PGH heeft een rijke traditie van Cantatediensten: avonddiensten rond een Bachcantate of ander stuk van Bach, en ingeleid door een overdenking. Medewerking verlenen een koor en orkest. De Cantatediensten zijn drie zondagen per jaar om 19.00 uur.