Zonnepanelen op de Regenboog

Hits: 2061

Leeg dak Regenboog  Vogelvlucht zonnepanelen

Beeld van de zonnepanelen op het dak van het kerkelijk centrum de Regenboog

Verantwoording werving en plaatsing van 64 zonnepanelen op de Regenboogkerk

 Zonnepanelen op het kerkelijk centrum de Regenboog

In het kader van ‘de groene kerk’ is onderzocht wat zonnepanelen kunnen bijdragen in de eigen energievoorziening, met instemming van de PSKD en de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Protestante gemeente. Een kleine werkgroep heeft relevante dingen uitgezocht, zoals hoeveel zonnepanelen kunnen we maximaal plaatsen, wat moet er technisch aan het gebouw aangepast worden, wat kost dat en hoe gaan we dat financieren? We hebben daarbij ondersteuning gekregen van degene die ook bij de Bethelkerk zonnepanelen heeft geplaatst. In de vergadering van 24-11-2021 heeft de PSKD besloten zonnepanelen op het kerkelijk centrum de Regenboog te laten leggen. De beide Commissies van Kerkrentmeesters hebben zich garant gesteld voor de helft van het benodigde bedrag (met een maximum van € 6.000,-- per CvK).

SCAN growattKies daar voor de app ShinePhone en lees de opbrengst live.

Panelen aan de voorkant, op het lage dak

Op de lage delen van het dak passen zonnepanelen heel goed. Ze zijn er eenvoudig te plaatsen en te onderhouden. Op het lage dak boven de hoofdingang is de beste plek, gesitueerd op het zuiden. Het lage deel aan de achterkant ligt grotendeels in de schaduw, op het hoge deel van het dak is de constructie niet toereikend.

Op dit lage deel van het dak passen 64 zonnepanelen, in 4 rijen van 16 stuks. In die opstelling is er ruimte voor een looppad rondom en tussendoor. De draagkracht van dit dak is prima. De bekabeling in de kerk en de hoofdmeterkast zijn zwaar genoeg om de op te wekken elektriciteit veilig te kunnen verwerken. Er zijn geen majeure ingrepen in het gebouw noodzakelijk gebleken.

Periode van uitvoering

In de 2e helft van 2021 is het nodige uitzoekwerk gedaan en heeft de besluitvorming plaatsgevonden. In de zes weken voorafgaand Pasen 2022 heeft de fondsenwerving plaatsgevonden. Er is voor deze periode gekozen, om niet samen te lopen met de campagne voor de actie kerkbalans en om de panelen voor de zomerzon geplaatst te hebben. In de week aansluitend op Pasen zijn op het lage deel van het dak van het kerkgebouw de panelen gelegd. Vanaf vrijdag 22 april 2022 is het gebouw electriciteitneutraal.

Sponsoren vanuit de gemeenten

De gemeenten zijn actief betrokken bij (het verloop van) het aanlegproject. Zo konden gemeenteleden (delen van) een zonnepaneel sponsoren. Er konden certificaten gekocht worden van € 30 (1/10), € 50 (1/6), € 60 (1/5), € 75 (1/4), € 100 (1/3) of €300 (1 paneel). De bedragen zijn als gift gestort op de bankrekeningen van de penningmeesters van de Hervormde en Protestantse gemeente. Uiteindelijk is er € 11.920 bijgedragen door middel van 74 giften, dat komt op een bijdrage van 39,73 zonnepanelen. De resterende panelen zijn door de beide CvK’s gefinancierd.