Zonnepanelen op de Regenboog

Hits: 1236

Leeg dak Regenboog  Regenboog PV-32-31.6.jpg

Klik op de linker foto voor promofilmpje                    Klik op rechterplaatje voor info over Fondsenwerving

De eerste 30,6 panelen zijn al gefinancierd.(stand 14-4-2022) nog 1,4 te gaan!

De PSKD en de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Protestante Gemeente willen graag zonnepanelen op het dak van de Regenboog plaatsen, om zo een stevige bijdrage aan een duurzame wereld te leveren. Na onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om 64 zonnepanelen op het dak van de kerk te plaatsen. Daarmee kan alle elektriciteit opgewekt worden die we als kerkgebouw jaarlijks verbruiken. De kerkrentmeesters van de Hervormde en Protestante gemeente zijn bereid garant te staan voor de helft van het benodigde bedrag. Het resterende bedrag kan door gemeenteleden van beide kerken opgebracht worden. Er kunnen (door u) daarvoor certificaten gekocht worden voor verschillende bijdragen, variërend van € 30 tot € 300 (1 zonnepaneel)


De deelnemers ontvangen bij de betaling een duurzaam gadget, als daarbij ook adresgegevens bekend gemaakt worden. De bedragen kunnen als gift worden gestort op de bankrekeningnummers van de penningmeesters van de Hervormde en Protestantse gemeente. Hierdoor zijn deze bedragen mogelijk belasting technisch aftrekbaar.
De fondsenwerving start vandaag en loopt 6 weken, tot Pasen. Het streven is dat de panelen voordat de lentezon komt, functioneel zijn.
De beide gemeenten worden op de hoogte gehouden van de voortgang met berichten in de Kerkbode respectievelijk Samengeroepen, korte filmpjes op de beamer in de kerkdiensten en op Facebook en de website. In de hal van de kerk hangt sinds deze week een monitor met daarop tekst en uitleg over de zonnepanelen en (zodra de panelen op het dak liggen) een overzicht van het tot dan toe opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Duurzame Regenboogkerk!
De Regenboog is een modern kerkgebouw, maar niet volledig duurzaam. Zo wekken we onze eigen energie (nog) niet op, terwijl er het grote, lege dak er voor bedoeld lijkt te zijn. De voordelen van eigen zonnepanelen zijn duidelijk: ze leveren gratis stroom en leveren een bijdrage aan een beter milieu. De PSKD en de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Protestante Gemeente willen graag zonnepanelen op het dak van de Regenboog plaatsen, om zo een stevige bijdrage aan een duurzame wereld te leveren. Een werkgroep heeft relevante dingen uitgezocht, zoals: 

  • hoeveel zonnepanelen passen er op het dak;
  • wat moet er technisch aan het gebouw aangepast worden;
  • wat zijn de kosten;
  • hoe gaat dat met de financiering.

We krijgen daarbij ondersteuning van het team die op de Bethelkerk de zonnepanelen heeft geplaatst.

Hoeveel zonnepanelen passen er op het dak en hoeveel zijn er nodig?

Om de Regenboogkerk duurzamer te maken kunnen 64 stuks zonnepanelen te plaatsen op het lage dak. Dit levert circa 24.000 kWH op, terwijl het jaarlijks gebruik circa 25.000 kWH is.

Doe mee en koop (een deel van) een zonnepaneel!

De kerkrentmeesters van de Hervormde en Protestante gemeente zijn bereid garant te staan voor de helft van het benodigde bedrag (ieder dus een kwart). In ieder geval de resterende helft zal door gemeenteleden opgebracht moeten worden. Dat zal middels een fondswervingsactie bij elkaar worden door de gemeenteleden van de Hervormde en Protestantse gemeente. Hiervoor gaan we uit van een rond bedrag per paneel, namelijk € 300. Er kunnen certificaten gekocht worden van € 30, € 60, € 75, € 100, € 150 of € 300 (1 paneel)

De deelnemers ontvangen bij de betaling een duurzaam gadget, als daarbij ook adresgegevens bekend gemaakt worden. De bedragen kunnen als gift worden gestort op de bankrekeningnummers van de penningmeesters van de Hervormde en Protestantse gemeente. Hierdoor zijn deze bedragen mogelijk belasting technisch aftrekbaar:

CvK PGH: NL93 RABO 0166 9041 47    

CvK HGH: NL27 RABO 0373 7210 72 QR code Zonnepanelen 2

De fondsenwerving start in maart 2022 en loopt ca 6 weken, tot Pasen. Het streven is dat de panelen voordat de lentezon komt, functioneel zijn.

Hoe blijven de gemeentes op de hoogte?

De beide gemeenten worden op de hoogte gehouden van de voortgang met berichten in de Kerkbode respectievelijk Samengeroepen, korte filmpjes op de beamer in de kerkdiensten en op Facebook. In de hal van de kerk hangt een display met daarop tekst en uitleg over de zonnepanelen en een overzicht van het tot dan toe opgewekte hoeveelheid elektriciteit.