Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

PGH Doe-Dagen

Werk weer mee tijdens de PGH Doe-Dagen! Noteer in de: de Doe-Dagen van onze Protestantse Gemeente op de zaterdagen 6 en 13 april. Samen met u/jou en Stichting Present Harderwijk willen we ook dit keer veel kwetsbare Harderwijkers een positieve ervaring bezorgen. Door een sociale activiteit, zoals samen wandelen of een spelletje. Of heel praktisch door een verf-, reparatie-, opruim-, verhuis- of tuinklusje. Wij vragen hiervoor een HALVE DAG van uw/jouw tijd. Wie zegt daar nu nee tegen?! Die drie, vier uurtjes kunnen voor die ander heel veel betekenen.

Bibliodrama 12 maart

12 03

Deze leerhuisavond wordt verzorgd door Wietske Hollanders. Wietske is in het dagelijks leven pedagogisch begeleider en theatermaakster. Onder de naam ‘Pluk ’n Roos’ maakt ze voorstellingen op locatie, poppentheater en drama-workshops.

Voor het Leerhuis Harderwijk gaat ze een avond bibliodrama verzorgen. We gaan samen stap voor stap een bijbelverhaal onderzoeken, door het verhaal te bezien vanuit een personage (of object, of element).

Nieuwe Snuffelmarkt

Snuffelmarkt1

opent 2 maart. De Snuffelmarkt is verhuisd. Zaterdag 2 maart opent de kringloopwinkel van de Protestantse Gemeente zijn deuren in voormalig schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181 (het deel tussen de rotonde Tonsel/autoboulevard en de spoorlijn. ‘Goed voor iedereen’: o.a. meubels, huisraad, speelgoed, cd’s, dvd’s, lp’s, lampen, witgoed en kleding. De Snuffelmarkt is open op de 1 e en 3 e zaterdag 9 - 12 uur en nu ook op de 2 e en 4 e woensdagmiddag 2 - 5 uur. Hartelijk welkom en zegt het voort!

Nieuwe PGH app

De Protestantse Gemeente Harderwijk heeft een nieuwe app. Blijf gemakkelijk op de hoogte met deze nieuwe PGH-app op uw smartphone en tablet. De bestaande app komt te vervallen, omdat deze niet langer door de ontwikkelaar wordt ondersteund.

Via de nieuwe PGH-app leest u o.a. wie er zondag voorgaat en wat u kunt meenemen voor de voedselbank, over Jeugd, Fonteinwerk, Leerhuis. u vindt er nieuwsberichten, contactadressen en een overzichtelijke activiteitenagenda. En bovendien leest u er dus snel en eenvoudig onze eigen PGH-Facebook- en Twitterberichten. Ook als u niet zelf op Twitter of Facebook zit !

Hoe installeert u de nieuwe PGH-app op uw telefoon of tablet:

Nieuwe senioren pastor

Pastoraal medewerker
Mevrouw Anne van Leeuwen uit Dronten wordt per 1 maart onze nieuwe kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat. Anne (62) is de opvolger van Anna Marie Jansen en collega van Gertie van Dijk. Zij krijgt 0.75 fte.

Wereldgebedsdag

logo wereldgebedsdag blauwOp de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie. Het wordt een ketting van gebed de hele wereld door!

Samen bidden, samen vieren, samen delen! 

Bouwen aan de Plantagekerk

Het is alweer enige tijd geleden dat u bent geïnformeerd over de bouwplannen rondom de Plantagekerk. Eén van de redenen dat we nu niet zoveel haast hebben, is dat het nu heel duur is om te gaan bouwen. Het is dan niet zo erg om langer voor te bereiden.  Een andere reden is dat het niet zo makkelijk is om een goed en betaalbaar plan te maken. We weten nu heel veel en moeten nu gaan kiezen hoeveel geld we willen uitgeven en wat we daarvoor doen.

Nieuwe paaskaars voor thuis

Een Paaskaars brandt niet met Pasen alleen. Het hele jaar rond symboliseert het kaarslicht Gods aanwezigheid in ons midden. Het Licht dat alles in een ander licht zet. Ook bij u en jou thuis mag hij dagelijks branden, bijvoorbeeld bij de avondmaaltijd. Een Paaskaars kunt u tot eind februari bestellen, o.a. via de lijst in de hal van de Plantagekerk. Er zijn diverse motieven, formaten (20 - 60cm) en prijzen.

Doorstart voor de Snuffelmarkt

image001
De Snuffelmarkt, kan toch blijven bestaan. Dankzij de hulp van wethouder Jeroen de Jong verhuist de kringloopwinkel van de PGH naar schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181, het gedeelte tussen het Meeboererf en de spoorlijn. Daar zijn we heel blij mee. Over de openingstijden leest u meer op pgharderwijk.nl en in de zondagsbrieven. We zoeken nog mensen die doordeweeks willen helpen verhuizen en herinrichten. Bel Hans de Fluiter Sr, tel 06 53442209.

De PGH-Plusklusgroep

Evelien

Youth 400
Eetcafé Evelien. 
Lekker eten met elkaar en veel gezelligheid, dat is Eetcafe Evelien! Zaterdag om de twee weken om 18.30 uur zijn we weer open en staat er tot 20.30 uur een heerlijk buffet voor je klaar! Kom genieten van een zomers hapje en drankje. We zijn er tot 22.30 uur. Je kunt dus ook na het eten binnenvallen en chillen met je vrienden, een spelletje spelen, gamen en meer! Eetcafé Evelien is voor en door jongeren van 18 jaar en ouder. Volg ons op www.youthunited.nl en op FACEBOOK en INSTAGRAM De volgende data zijn: 23 feb 16 maart, 6 april, 11 mei, 25 mei, 15 juni.

Diaconiecollectes

collecte zakken

Collecte aanbevolen!

Zondag 24 februari – Werkgroep Roemenië
Leden van de werkgroep Roemenië gaan eind maart weer (op eigen kosten) naar de geadopteerde dorpjes in Roemenië. Ze brengen hulpgoederen en onderdelen voor de landbouwwerktuigen. Bij de allerarmsten worden levensmiddelen gebracht. De benodigde gelden zamelde de werkgroep eigenhandig bijeen met o.a. de recente worstverkoop. De diaconie steunt deze actieve gemeenteleden van harte. Ook de diaconiecollecte van vandaag gaat geheel naar de werkgroep. Aanbevolen!

Expositie Plantagekerk

In de Plantagekerk hangt sinds 6 januari, Driekoningen, een expositie van iconen. Exposities in de Plantagekerk zijn een initiatief van de nieuwe kunstcommissie, die hiermee een mooie traditie van de vroegere werkgroep Open Plantagekerk nieuw leven inblaast. De wijkkerkenraden hebben met de nieuwe activiteit ingestemd. In de commissie zitten Annelies Middelkoop, Peter Kamphuis, Betsie Duenk en Ans van der Boom.
De iconen zijn gemaakt door Harry Smith uit Amersfoort, een leerling

Algemene kerkenraad

Dat we binnen de PGH langzamerhand het verleden een plek geven en achter ons laten en ons nu vooral concentreren op het heden en onze toekomst was ook merkbaar in de Algemene Kerkenraad van 27 november. De vergaderagenda bevat meer hoofdlijnen van beleid. Dat is ook de hoofdtaak van de AK: besturen, zorgen voor heldere kaders op het gebied van visie, personeel, financiën en gebouwen. De meer gevoelige zaken zijn onder de hoede van de werkgroep Verleden Heden Toekomst en Gemeentebegeleider Robert Mazier. Zelf heeft de AK zijn wijze van vergaderen gestroomlijnd en effectiever gemaakt. Agendapunten worden uitvoeriger voorbereid en onderbouwd binnen het AK-moderamen (vz Peter Scherpenisse, scriba Coen van Woerkom en predikant David Kroeze) waardoor de behandeling in de voltallige AK gerichter en vlotter kan verlopen.

Thomasviering 24-02

24 februari is er weer een Thomas Celebration. We laten in deze viering Psalm 84 op ons inwerken.  Centraal staat daarbij het thema verlangen. Waar verlang ik naar? Bij verlangen stuit je op gemis, wat verlang ik ten diepste, voel ik mij gekend, of miskend. Hoe speelt God een rol in ons verlangen? Een soort vermoeden dat er is en dat geeft verlangen, verlangen naar heelheid, recht vrede liefde, geborgenheid, gedragen. Van harte welkom om een keer mee te doen.