Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Diaconie-collectes

Papoea collecte 2018 03 04 1

25 februari – Voor catechese en educatie Voor veel mensen is er in hun drukke bestaan geen plaats meer voor de kerk. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie start een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, die verbinding met de samenleving kunnen maken.

Alle reden tot dankbaarheid

roemenie spullen
De werkgroep Dresden-Roemenië werd ook de afgelopen maand verblijd door enkele geweldige feiten. Allereerst was daar de worstenverkoop met intekenlijsten in de Plantagekerk en de Regenboog. 451 Worsten werden daar ingetekend, met als resultaat een bedrag voor het werk in Roemenië van 950 euro. De kwaliteit van de worsten wisten de gemeenteleden kennelijk nog te waarderen van voorgaande jaren! 

Boekenmarkt 24 februari

boekenmarkt 400 breed

Zaterdag 24 februari is er boekenmarkt in Veldkampkerk. Tijd om nieuwe boeken aan te schaven voor lekkere voorjaarsvakantie. Van jeugdboeken, romans,  moderne literatuur tot reis-, kook- en theologische boeken. Locatie de Veldkampkerk, Veldkamp 1, hoek Engelserf/Mecklenburglaan. Iedereen is welkom tussen 9.00 tot 12.00 uur. Naast de boekenmarkt heeft de protestantse gemeente een snuffelmarkt aan de Van Maerlantlaan 44. Geopend iedere 1 e en 3 e zaterdag van de maand, van 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Robert Verbrugh

Podium 3 maart

koor maart 2018

Kamerkoor Oratoriumvereniging  op Podium Plantagekerk verzorgt het Kamerkoor van de Chr. Oratoriumvereniging NW- Veluwe zaterdagmiddag 3 maart het maandelijkse concert. In de opmaat naar Pasen brengt het koor passiemuziek van o.a. Bach, Martin Luther, Raselius en Telemann. Dirigent is Jurriaan Grootes, piano en orgel worden bespeeld door Tom Hesseling. Het kamerkoor bestaat bijna een halve eeuw en telt twintig leden. Aanvang 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur. Eventueel staat een koffie of een wijntje klaar. De toegang is gratis.

Twee vrouwen, twee tradities:

vrouwen

Leerhuis : Eva/Hawah en Maria/Maryam’. Eva en Maria staan symbool in de christelijke en de islamitische traditie voor de discussies over de gelijkheid en het onderscheid tussen mannen en vrouwen In deze lezing kijken we naar de bronnen over Eva en Maria en naar de manier waarop de

Twee keer Jezus

jesus leerhuis

Leerhuis Menselijk of Goddelijk: de eeuwenoude vraag over Jezus, bezien door een gelovig-theologische bril en door de bril van kunst en beeldcultuur.
Aanleiding tot dit leerhuis is een artikel in Trouw, waarin een gesprek stond tussen twee predikanten die een heel verschillende kijk op Jezus hebben.

Paasbroden voor Roemenië.

Pasen is weer in zicht en daarom houdt de werkgroep Dresden-Roemenië ook dit jaar weer de verkoop actie van Paasbroden waarvan de opbrengst ten goede komt aan alle inwoners van de 3 dorpen in Roemenië. We werken dit jaar speciaal aan de aanschaf van medische hulpmiddelen en ondersteuningsgeld voor hen die naar het ziekenhuis moeten. 

Wijkkerkenraad 8 februari

We beginnen deze vergaderavond gezamenlijk met de Poorten om daarna ieder verder te gaan in de vergadering van de eigen wijk. De activiteiten voor de komende periode worden genoemd. Hierbij is het fijn om op te merken dat we steeds meer activiteiten samen met de Poorten organiseren. In april is er een gemeentebrede inspiratieavond voor alle wijkkerkenraadsleden waarbij we geïnformeerd worden over manieren om onze kerk aantrekkelijker te maken voor jongere gezinnen zonder uit het oog te verliezen dat het gaat om het woord van God.

Kloosterweekend

De Essenburgh – Intekenen!
Van vrijdagavond 25 tot zondagmiddag 27 mei 2018 gaan we een kloosterweekend houden in de priorij De Essenburgh, Hierden. Het thema is ‘Beelden van hoop’. Er is plaats voor 18 deelnemers. Op vrijdagavond na de kennismaking zal een van de Norbertijnen of Norbertinessen een causerie houden over het kloosterleven. Het ligt in de bedoeling om aan de getijden (morgen-, middag- en avondgebed) deel te nemen in de kapel. Op zaterdag en zondag staan ons enkele dagdelen ter
beschikking om het thema uit te werken.

Meditatief avondgebed

kaarsjes

elke woensdagavond in de consistorie in de K.C. de Regenboog van 19.00 tot 19.30 uur. In dit gebed vormt de stilte het hart, en daaromheen worden meditatieve liederen gezongen, veelal in de traditie van Taizé en Iona. Dit zal worden afgewisseld met een korte lezing uit de Bijbel en voorbeden. 
Voel je welkom om mee te bidden, te zingen en stil te zijn. Samen met elkaar en samen met God.

Paarskaars

paarskaars 2018
De Paaskaars brandt niet met Pasen alleen. Het hele jaar rond symboliseert het kaarslicht Gods aanwezigheid in ons midden. Het Licht dat alles in een ander licht zet. Ook bij u en jou thuis mag hij dagelijks branden, bijvoorbeeld bij de avondmaaltijd.

Wijkgemeente De Poorten

Zondag 4 februari is de beroepingscommissie voorgesteld aan de gemeente. De voorzitter van de commissie is Petra de Fluiter, vice-voorzitter Gerrit van der Linde, secretaris Ewout Schouten, Notulant Tiemko Dekker, leden Marja Bakker, Marja Visser, Annelies Middelkoop, Riek Wuestman, Coen van Woerkom, Bert Maarleveld en Frank Hoogendoorn.  De Gemeente heeft de commissie een Zegenbede toegezongen en met elkaar hebben wij hen de Zegen gegeven.

“Passie en Passie”

 - Cd-presentatie in Plantagekerk, Harderwijk Op vrijdag 23 februari presenteren 3 koren en een brassband hun gezamenlijk gemaakte CD. Om 19.30 uur begint dit concert in de Plantagekerk, Stationslaan 136, Harderwijk. Toegang is gratis, wel een collecte. De koren zijn: Interkerkelijk Koor Harderwijk en Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen met dirigent Adriaan Bruinink; Kinder-en Tienerkoor Yesss uit Lunteren/Barneveld met dirigente Henriëtte Broekman; Koperensemble Gelre Brass ook o.l.v. Adriaan Bruinink. En verder

De veertigdagentijd

begint vroeg dit jaar: op 14 februari is het Aswoensdag. De veertigdagentijd is een tijd van versobering en verstilling, een tijd waarin we stil staan bij het lijden 
van Jezus en daaruit vloeide voort om onszelf iets te onthouden om te voelen wat anderen in onze wereld moeten missen. Denk aan consuminderen, minder alcohol en snacks en aan sobere maaltijden of minder de auto gebruiken. Minder snoepen of tv kijken. Maar het gaat ook om meer: maak meer tijd vrij voor jezelf voor bezinning en bijbel lezen, meer tijd voor elkaar en voor mensen in je omgeving. De veertigdagentijdkalender die Kerk in Actie ook dit jaar weer verspreidt heeft als thema ‘onvoorwaardelijke liefde’ en biedt voor elke dag in de tijd voor Pasen een gedachte, bijbeltekst, gedicht of nadenker ter bezinning. In beide kerken ligt een exemplaar om in te zien en een stapeltje voor de verkoop.

Ministry cursus

Vanaf maandag 22 januari 2018 zal er op 5 opeenvolgende maandagen (22 en 29 januari, 5, 12 en 19 februari) een ministry cursus worden gegeven in de Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk..De hervormde wijkgemeente de Regenboog zal i.s.m.New-Wine Nederland de cursus verzorgen. Het ministry-gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon is een krachtige vorm van gebed. 

Meer artikelen...