Praten met Volle Mond

vollemond

Donderdag 5 maart is er in de Plantagekerk weer ‘Praten met Volle Mond’ met een goed gesprek rond de smakelijke maaltijd. Deelname staat open voor iedereen van elke leeftijd. Het gespreksthema wordt kort ingeleid door een van onze pastores. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Reserveer uiterlijk maandag 2 maart 12.00 uur via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116). Team Praten met Volle Mond

Wereldgebedsdag 6 maart

Afbeelding Wereldgebedsdag 2020

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, 24 uur lang, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd. 173 landen doen mee aan de viering van Wereldgebedsdag. 

Jong tot ouderdienst

Doopvont Regenboog

Zondag 8 maart vindt er om 9:30 weer een Jong tot ouderdienst plaats in de Plantagekerk. Ook deze is met veel enthousiasme voorbereid door gemeenteleden samen met de voorganger David Kroeze.

Update opknappen Pastorie

Foto Leen en Adriaan

In de Pastorie wordt door Leen Brouwer en Adriaan Sterken hard gewerkt aan de benedenverdieping. Het schilderwerk vordert en vanonder het tapijt in de gang en de hal komt een oude  tegelvloer tevoorschijn. Leen heeft het op zich genomen de vloer in zijn  oude luister terug te brengen en gaat er letterlijk voor op zijn knieën! Wat een werk maar wat wordt het mooi!

Fonteindienst

Fonteindienst 08 maart 2020, Plantagekerk, aanvang 11.30 uur. Deze dienst gaat Henk Jansen voor. Het thema is beautiful hands. Er worden 2 kinderen gedoopt,  Koen Janisse en Jesse Vonkeman. 

Leerhuis

VerbondenInBrons

Alle voorgaande correspondentie over deze onderwerpen vervalt. Leerhuis Moderne credo’s en Leerhuis Bibliodrama.

Internationale kerkdienst

Taxi voor AZC

Zoals u wellicht weet worden er sinds een paar jaar z.g. Internationale diensten georganiseerd voor vluchtelingen uit het AZC en statushouders in Harderwijk. 

Aswoensdag 26 febr. 19.30 uur

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, voorbereiding op Pasen. Jezus zei: ‘In het bijzijn van de Bruidegom mag je niet vasten, maar er komt een tijd…’ Die tijd is nu. Tijd om ons af te vragen: wat komt er in mijn leven terecht van het geloof dat Jezus de overwinnaar is op alle machten van dood, zonde en ellende? Een askruisje helpt, maar het gaat om ons hart: ‘Scheur je hart en niet je kleren,’ zegt God in Joël 2,13. Om als een feniks uit de as te kunnen herrijzen: met Jezus opstaan! Wees welkom in viering woensdag  februari  19.30 uur Plantagekerk.

Avondgebed 40 dagentijd

'Met Jezus onderweg'. De vastentijd of 40dagentijd is al eeuwenlang een traditie in de christelijke kerk. Om hier door de week ook bij stil te staan is er dit jaar de gelegenheid om het avondgebed bij te wonen.

Diaconale collectes

collectezakken

23 februari – Hulp voor mensen zonder papieren. In Nederland leven naar schatting 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Deels zijn het arbeidsmigranten. Bij anderen is de asielaanvraag afgewezen maar zij verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert.

Cantatedienst

Bach-cantate in de Plantagekerk. Zondagavond 1 maart (19.00 uur) is er in de Plantagekerk een cantatedienst. Naast andere muziek van Bach wordt ook het motet ‘Der Gerechte kommt um’ uitgevoerd, naar een tekst uit Jesaja. Medewerking verlenen het cantatekoor en -orkest Ad Hocus o.l.v. Bram Stellingwerf en Ad Verhage op (koor)orgel. Voorganger is ds. Hans Mak.

PodiumPlantagekerk

PodiumPlantage Tamara Ester

Stabat Mater van Pergolesi

PodiumPlantagekerk brengt zaterdagmiddag 29 februari het beroemde Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Uitvoerenden zijn Tamara Ester, sopraan en Liesbeth Verweij, alt.

Fonteindienst

Fonteindienst 01 maart 2020, Plantagekerk, aanvang 11.30uur

Deze dienst gaat Douwe Visser voor. Het thema is Beautiful Feet. In Lucas lezen wij hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, de plek waar hij werd gekruisigd. Voor Hij op weg ging werden zijn voeten gezalfd. Bij de kruisiging werden zijn voeten doorboord. Jezus roept ons, om in zijn voetsporen te gaan. Betekent dat iets voor ons of maken wij ons liever uit de voeten? De muziek zal worden verzorgd door I4U. Je bent van harte welkom! Het Fonteinteam

De kracht van Bijbelverhalen

bijbelverhalen

In de Golfstaten groeit de kerk! Dat komt door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filippijnen, die hopen in de Golfstaten een beter leven te kunnen opbouwen. Velen van hen kunnen niet lezen en schrijven en het leven voor hen is niet makkelijk. Toch willen wel graag meer leren over de Bijbel. 

Vakanties

vakanties

De diaconie stelt ook dit jaar enkele vakantieweken beschikbaar aan mensen en huishoudens voor wie het anders financieel niet mogelijk is met vakantie te gaan. De bestemming voor dit weekje weg zoeken we in onderling overleg,