Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Save the date! 8 sept.

Muziektent plantage
Save the date! 8 sept. - Startzondag. Over het thema ‘Een goed verhaal’ wordt nagedacht, liederen voor de dienst worden overwogen, Ds. Marissa van Meijl heeft haar eerste Harderwijkse Startzondagcommissievergadering achter de rug, de band

Wereldbol-Veldkampkerk

stentor
Vanuit De Stentor (krant) West-Veluwe, zaterdag 15 juni. Gaat de wereldbol die op de Harderwijkse Veldkampkerk stond naar de buurttuin? Bewoners van de wijk Veldkamp kunnen zich er binnenkort over uitspreken. ,,Het is wel een religieus symbool. Zonder overleg plaatsen is niet verstandig." De Veldkampkerk is in februari afgebroken. De kerk had twee bijzondere ornamenten die een tweede leven verdienen.

Nieuwe expositie

plantage kerk expositie
In de Plantagekerk In de Plantagekerk hangt vanaf 1 juli een nieuwe expositie. Dit keer zijn het schilderijen, gemaakt door o.a. een aantal gemeenteleden aan de hand van een psalm en enkele doeken rond het thema geloof – hoop – liefde. Ze zijn te bekijken op donderdagmorgen tijdens de wekelijke koffie-inloop in de Plantagekerk en rond de zondagse kerkdiensten. Nog tot eind juni hangt in de kerk de prachtige serie foto’s rond het thema Hemelvaart en Pinksteren,

Internationale Dienst

Zondag 23 juni is de werkgroep van de Plantagekerk aan de beurt om deze dienst voor te bereiden, onze voorganger is Mevrouw Gertie van Dijk. Wij zijn één van de 13 kerken uit Harderwijk, die deze dienst om de beurt organiseren, zodat er elke zondagmiddag een dienst kan worden gehouden, dit is altijd in het gebouw van “Sefanja” Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. Deze dienst is vooral bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. voor de statushouders van Harderwijk en belangstellenden, iedereen van harte welkom.

blog AK (4) - 6 ton

Op de gemeentevergadering 6 juni is het fonds van 6 ton gepresenteerd. Dit is een deel van het geld dat uit de verkoop van kerkgebouwen komt. Het idee is: we kunnen al het geld sparen, en gebruiken als er tekort is. We kunnen ook zeggen: we steken een deel hiervan in belangrijke gemeenteopbouw, zaken zoals: jeugdwerk, pastoraat, pionieren, etc. De Algemene kerkenraad heeft die 6 ton apart gezet. De Algemene Kerkenraad wil graag dat de gemeente hierover meepraat.

PodiumPlantagekerk

voxtet
PodiumPlantagekerk presenteert zaterdag 29 juni het Voxtet Vocaal Ensemble. Intiem doch groots musiceren is wat de leden van dit geschoolde dubbelkwartet uit Amersfoort al sinds 2010 bindt. Op het gevarieerde programma staan werken van zowel oude als hedendaagse Nederlandse componisten, van Sweelinck tot Diepenbrock en van Herman Hollanders tot Jetse Bremer en Gerard van Amstel. Het concert begint om 16.00 uur, zaal open 15.30 uur, toegang gratis.

Taizéviering 23 juni

Taizeeviering 23 6 2019a
Op zondag 23 juni om 19.00 wordt een Taizéviering gehouden in de Plantagekerk in Harderwijk. Het thema van deze viering is: Mooi mens, houd moed! 
We maken het allemaal mee. Je staat met lege handen, ervaart tegenslag. Een last op je schouders. Wat is er over, hoe ga je verder?

Diaconiecollectes

 

Collecte 16 juni – EIGEN DIACONALE TAKEN
Met deze collecte verstrekt u aan onze diaconie werkkapitaal om mensen te
steunen, bijvoorbeeld binnenkort een dagje erop uit voor twee gezinnen die al
een hele tijd volop zorgen kennen. Dank voor uw bijdrage.

Schrijfactie

Amnesty Schrijfactie zondag 16 juni 2019. Zondag 16 juni kunnen wij, na de kerkdiensten, weer Amnesty brieven schrijven of handtekeningen zetten. Deze keer komen
we in actie voor Ciham Ali-Ahmed uit Eritrea. Ciham Ali-Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle
waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen.

FonteinEvent 2019

Event fontein

Samen kerk zijn optima forma! Het heerlijke Fonteinweekend eind mei 2019 aan het Erkemederstrand (Zeewolde) zat boordevol activiteiten voor jong en oud en vol geloofsinspiratie. Op de vrijdagmiddag arriveerden al vele Fonteiners voor een, wat later zou blijken een onvergetelijk en prachtig weekend. We waren met ca 80
kampeerders aangevuld met tientallen daggasten. Het weer was fantastisch, veel gezelligheid, plezier en lekker eten tijdens de barbecue.

Foto-expositie rond

pinksterfoto1

Pinksteren in de Plantagekerk De Plantagekerk exposeert tot eind juni een serie foto’s rond het thema Hemelvaart en Pinksteren. De selectie is op initiatief van de kerk samengesteld door de Harderwijkse fotografenvereniging De Iris. 

Wilma & Ruth

Noelieknd

Wilma heeft samen met Carin een hele goede week met collega's in Bamako gehad, ze waren daar voor een retraite en twee vergaderdagen. Het was goed weer bij te praten met collega's, met hen ervaringen te delen en voor elkaar te bidden. Er werd door verschillende afdelingen gerapporteerd en er is gesproken en vergaderd over, hoe het vertaalwerk in Mali, ondanks de onlusten, toch voortgang kan vinden. Wilma, Josué (een Malinese collega/taalkundige) en Carin gaven zelf ook een presentatie over
hun taalkundig werk en het werk van het 'linguistic service team'. Natuurlijk werd er tijd gemaakt om Noellie en de kinderen te zien.

Nieuwe PGH app

De Protestantse Gemeente Harderwijk heeft een nieuwe app. Blijf gemakkelijk op de hoogte met deze nieuwe PGH-app op uw smartphone en tablet. De bestaande app komt te vervallen, omdat deze niet langer door de ontwikkelaar wordt ondersteund.

Via de nieuwe PGH-app leest u o.a. wie er zondag voorgaat en wat u kunt meenemen voor de voedselbank, over Jeugd, Fonteinwerk, Leerhuis. u vindt er nieuwsberichten, contactadressen en een overzichtelijke activiteitenagenda. En bovendien leest u er dus snel en eenvoudig onze eigen PGH-Facebook- en Twitterberichten. Ook als u niet zelf op Twitter of Facebook zit !

Hoe installeert u de nieuwe PGH-app op uw telefoon of tablet: