Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Internationale dienst.

Zondag 29 juli is de werkgroep van de Plantage kerk aan de beurt om deze dienst voor te bereiden. Voorganger is Dhr. P Rotteveel. Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van "Sefanja"  Stationslaan 121 in Harderwijk aanvang 14.30 en is bestemd voor de bewoners van het AZC en statushouders uit Harderwijk, en zeker ook U en jij  bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst bij te wonen, na afloop is er een gezellig samen zijn onder het genot van thee/koffie/limonade. Het zou heel fijn zijn indien er mensen wat lekkers voor deze middag  willen meebrengen,  dat kan van alles zijn,  b.v.  kunt U  iets bakken, ook fruit is zeer welkom, of kleine hartige hapjes maken. U kunt het brengen vanaf 13.30 uur bij het "Sefanja" gebouw. Er is oppas voor de kleintjes en er is een kinderdienst.

Namens de werkgroep, Anneke Teune.

Praten met Volle Mond

Donderdag 26 juli (een week eerder dan gebruikelijk) is er weer ‘Praten met Volle Mond’. U bent welkom vanaf 17.00 uur, aan tafel 17.30 uur. Aanmelden uiterlijk maandag 23 juli via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch (06 20653116). Er is plaats voor 40 eters, vol =vol. 

Team Praten met Volle Mond

Nokken met knokken

Hoe vaak hoor je het niet? De kerkdienst is saai, de dominee preekt te lang of juist te kort. De preek is te ingewikkeld of mist juist diepgang. Er wordt te weinig rekening gehouden met de jeugd/jonge
gezinnen/ ouderen of vult u maar in. Allemaal smoezen om niet vol voor God en Zijn Koninkrijk te gaan. Zo kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze vaak wat afhoudende manier van geloven in stand houden. Als nu eerst maar die ander of de kerk zou veranderen, dan doe ik weer van harte mee. Wachten op een ander ontslaat je zo van je eigen verantwoordelijkheid en je kunt van de zijlijn roepen hoe het beter
moet, zoals een ouder langs de lijn van het sportveld dat doet. In de Bijbel lezen we dat God het niet zo op heeft met deze “lauwe” houding van ons.

Pensioen

Na jarenlange trouwe dienst heeft Corry Pul per 1 juli j.l. vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van het Kerkelijk Bureau. Zij is hier werkzaam geweest van 2003 tot heden en heeft zich met name ingezet voor de ledenadministratie, waarvoor het CvK haar zeer erkentelijk is en hartelijk bedankt. Haar werk wordt overgenomen door Joke Sels, die nu samen met Rita Balsma, verantwoordelijk voor de algemene administratie, het Kerkelijk Bureau vormt. Corry blijft op vrijwillige basis nog enkele werkzaamheden voor het Kerkelijk Bureau doen, van die werkzaamheden waar niemand aan toe kwam en waarvoor het CvK haar ook dankbaar is.

Wij wensen haar alle goeds toe.
Na de zomervakantie, in september, krijgt ze een welverdiend afscheid.

Het College van Kerkrentmeesters.

Nieuws van Wilma en

DiscourseWS2
Ruth Wolthuis Er is veel gebeurd de afgelopen maand, niet alleen hier in Bobo maar ook in Harderwijk. Op Hemelvaartsdag is er een grote brand geweest in het huis van de familie Stuiver, waarbij de gehele benedenetage is uitgebrand. Gelukkig zijn Martijn, Annemarie en de kinderen zelf ongedeerd gebleven, maar de schade is groot en zij kunnen de komende maanden niet in hun huis wonen. Ondertussen zijn daar

de schoonmaakwerkzaamheden in volle gang en gaat het met hen zelf naar omstandigheden goed. Graag gebed voor hen in de komende periode. Het was gepland dat Wilma en Ruth tijdens hun verlof vanaf 23 juli
t/m dec weer bij Martijn en Annemarie in het huisje zouden verblijven, maar dit kan nu natuurlijk niet doorgaan.

ZWO 57.000

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw toegezegde bijdrage van ruim € 57.000,00 bestemd voor het werk van ZWO in 2018 . Hiermee kunnen we weer een aantal projecten ondersteunen via Kerk in Actie en giften geven aan organisaties/ incidentele projecten. Project Syrische kerken - Bakens van Hoop: De situatie in Syrië is nog steeds uitzichtloos en we blijven evenals in 2017 ook dit jaar via Kerk in Actie het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk ondersteunen met € 15.000,00 Vanaf dit jaar ondersteunen we een nieuw project van Kerk in Actie: Kinderarbeidvrijezones in West Kenia: Kinderarbeid komt veel voor in Kenia en is volgens de wet verboden.

Verslag kamp 2018

compilatie 400Basis Onderwijs Vrijdag 25 mei was het dan eindelijk weer zover. Het kamp voor het basis onderwijs kon van start gaan. De kinderen vertrokken in een stevige regenbui (gelukkig met de auto) naar
Doornspijk. Een prachtige locatie midden in het bos aan de rand van de zandverstuiving. Dit jaar hadden we als thema ‘jaargetijden’. En zo kwam het dat we op vrijdagavond begonnen in de winter en wel met Sinterklaas. De pepernoten lagen al te wachten toen de eerste kinderen aankwamen. Dat was smullen. Gesponsord door van Delft hadden we diverse pepernoten in ons assortiment. Bedankt daarvoor. Na de kampregels en een warm welkom hebben we de pepernoten opzij gezet om plaats te maken voor het kennismakingsspel.

Voorjaarsreis naar Roemenië

speeltuin roemenie
Voorjaarsreis naar Roemenië. Sinds jaren is het een gewoonte van de werkgroep Dresden-Roemenië om een reis te organiseren in het voorjaar en in het najaar. Het verschil is dat er in hetvoorjaar wordt geklust en gebouwd en in het najaar bezorgen wij de jaarlijkse levensmiddelenpakketten. Dit jaar stond op het programma: het bouwen van een speeltuin in ons derde dorp, Gabud. In tegenstelling tot de twee andere dorpen, Stina de Mures en Kopand, zijn daar nog veel kinderen. In Gabud wonen veel zigeuners met veel nakroost. Van de twee andere dorpen zijn veel jonge gezinnen naar het buitenland vertrokken, om daar de kost te verdienen. 

Startzondag datum bekend

startzondag banner

Zondag 9 september zal op het Athlosterrein weer de Startzondag plaats gaan vinden. Een 11 koppige commissie is al sinds begin april bezig er ook dit jaar weer een spetterende zondag van te
maken. Thema is dit jaar ‘Een goed gesprek’ en na de dienst zijn er, onder het genot van heerlijk eten en drinken, weer activiteiten voor jong, oud en iedereen er tussenin. Ben je een trouwe bezoeker van de startzondag? Ook dit jaar weer van harte welkom! Nog nooit op een startzondag geweest?