De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) vertegenwoordigt het brede en veelkleurige midden van de PKN. Naast gebruikelijke diensten, elke zondagmorgen in onze beide kerken, bieden wij diverse andere vieringen, zoals bijna elke week een evangelisch-charismatische ‘Fonteindienst’, enkele keren per jaar Taizévieringen, Thomasvieringen, Cantatediensten, maandelijks Kerk-op-schoot (0-4 jaar), tweemaandelijks Step4wrd-diensten en Rainbow events en jaarlijks een Top 2000-dienst. In onze gemeente valt dus wel wat te kiezen!

Onze missie is verbindend te zijn in Harderwijk en daarbuiten, het geloof te verspreiden, geloofsontmoetingen tot stand te brengen, de naastenliefde in de praktijk te brengen en hokjes te doorbreken. .

Actueel nieuws PGH

Eerste dienst van de nieuwe Fonteinpredikant

Ds. Sjaak Biewenga , onze kersverse Fonteinpredikant, gaat in die functie voor het eerst voor in de Fonteindienst van 10 maart om 11.30 uur in de Plantagekerk. Het thema is : Met open handen. Een van de vele verhalen van Jezus staat deze dienst centraal. Hij werd niet altijd met openhanden ontvangen. Hoe doen wij…

Lees meer

Intree 2 predikanten in de Plantagewijk

Op zondag 3 maart worden aan de Plantagekerk verbonden ds. Pieter van Winden als interim-predikant en ds. Cor Baljeu als ambulant predikant. Zij zullen de Plantagewijk in vacaturetijd bijstaan bij het gemeentewerk. In deze dienst wordt een zegen gevraagd over hun pastoraat en het predikantswerk dat zij ook anderszins in ons midden zullen verrichten. Pieter…

Lees meer

Taizéviering zondagavond 25 februari

‘Hoop op God’, dat is het thema van de Taizéviering op zondagavond 25 februari (19.00 uur). Soms zijn mensen te veel met zichzelf bezig, soms doen mensen dingen die niet fijn overkomen. Dat maken we thuis mee, en in de kerk. In alle situaties mogen we ons hier beseffen, dat er iets boven ons uit…

Lees meer

40 Dagen Heilige Herrie

Volgt u het al, het aanbod van Heilige Herrie? In aanloop naar Pasen verrast deze website u elke dag met een mooie Bijbelse tekst in combinatie met een popsong. De teksten komen overeen met de Veertigdagenkalender van het blad Petrus. Deze kalender ligt in onze kerken voor u/jou klaar en is te bestellen.De popsongs (via…

Lees meer

‘Kliederkerk’ voor jong en ouder(s)

Voor kinderen en hun ouders is er zondagmiddag 3 maart om 15.30 uur ‘Kliederkerk’. Een nieuw initiatief vanuit de PKN, in de Plantagekerk uitgevoerd door de Protestantse Gemeente en gericht op gezinnen met kinderen in de basisschool-leeftijd. Dit keer met een korte viering rond het Bijbelverhaal over David en Goliath. Daarna zijn er workshops met…

Lees meer

Intrede ds. Biewenga op 10 maart

Het Fonteinwerk had woensdag 7 februari een ontmoetingsavond met de nieuwe Fonteinpredikant Sjaak Biewenga. De beroepingscommissie zette er het beroepingstraject uiteen, en hoe de Geest dit geleid heeft. Er werd uitgebreid kennis gemaakt met Sjaak, waarbij hij veel over zichzelf vertelde en er ruimte was om vragen te stellen of te reageren. Met ruim 60…

Lees meer

Pieter van Winden versterkt nu de Plantagewijk

Vanaf 1 maart gaat interimpredikant Pieter van Winden de Plantagewijk ondersteunen. Zijn doel is het, de wijk na het vertrek van twee predikanten weer met vreugde en vertrouwen naar een nieuwe (vaste) predikant te begeleiden. Ook de geplande omvorming van wijkkerkenraad naar (kleiner) wijkteam vergt inzet. De aanstelling is voor 20 uur per week voor…

Lees meer

Gemeentebijeenkomsten 29 feb. en 1 maart

In de gemeentebijeenkomst op 23 januari jl. spraken we met elkaar over de cultuurveranderingenbinnen de PGH en is toegezegd de gemeenteleden op de hoogte te houden van de voortgang van het proces.Hiervoor hebben we nu twee data vastgelegd: donderdagavond 29 februari om 19.30 uur in dePlantagekerk en vrijdagochtend 1 maart om 10.00 uur in Regenboog.…

Lees meer